k o n t a k t !

 

OŠ "LAZAR SAVATIĆ" Kej oslobođenja 27,
11080 ZEMUN,
Tel.Faks. 316-0989,
2197-077 i 2197-061

lazarsavatic@gmail.com

 

 

OŠ Lazar Savatić

Generacije Savatića

OŠ Lazar Savatić

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI

Literarna sekcija

Školski magazin

Matematika

 

 

  Ime škole
  Školska znamenja
  Umesto priloga

Povodom 50 godina postojanja
1962/63 - 2012/13.

(YouTube) IME ŠKOLE


Odlukom SO Zemun, na predlog Svetozara Papića, načelnika za prosvetu, kulturu i fizičku kulturu, škola septembra 1962. godine dobija ime po narodnom heroju Lazaru Savatiću Metalcu.

Lazar Savatić je rođen 24. maja 1914. godine u Rumi, od oca Petra i majke Ivanke, u radničkoj porodici. Osnovnu i zanatsku školu završava u rodnom mestu. Postaje bravarsko-mehaničarski radnik i radi u Rumi, Novom Sadu, a zatim, od 1937. godine, u Zemunu, u fabrici aviona "Zmaj" i "Ikarus". Rano se uključuje u sindikalni pokret i organizuje štrajkove zbog kojih doživljava progone.

U NOP-u je od jula 1941. godine. Marta 1943. godine deluje u udarnoj ilegalnoj zemunskoj grupi koja oslobađa Zemun od nekoliko poznatih izdajnika i zlikovaca. Novembra 1943. godine odlazi na slobodnu teritoriju u partizane, u Drugi sremski odred. Ubrzo postaje obaveštajni oficir u Šestoj vojvođanskoj brigadi. Poseban istorijski podvig čini kada u ličnom vozaču legendarnog komandanta Koste Nađa prepoznaje ubačenog ustaškog agenta iz Zemuna, a koji je uspeo da u istom automobilu prevozi Josipa Broza Tita, vrhovonog komandanta NOV Jugoslavije.

Posle oslobođenja nastavlja odgovornu i tešku aktivnost u organima zaštite, odnosno bezbednosti naroda i države.

Umire 26. jula 1950. godine u Novom Sadu, u trideset i šestoj godini, od rana zadobijenih u obračunu sa neprijateljima koji su se skrivali u Vojvodini. Proglašen je za narodnog heroja 2. oktobra 1953. godine. Njegovo ime danas nosi i jedna ulica u zemunskom naselju "Marija Bursać".

U školi se nalazi bista narodnog heroja Lazara Savatića, vajarsko delo Aleksandra Đorđevića, profesora likovne kulture, a u biblioteci je monografija, urađena kao poklon školi od učenika VIII razreda iz generacije 1985. godine.

 

Rad A. Đorđevića,
profesora likovne kulture

Rad J. Jocića,
učenik, generacija1983.

LIČNA DOKUMENTA, PORODIČNE FOTOGRAFIJE I ODLIKOVANJA

          ALMAŠKO GROBLJE U NOVOM SADU

 
     

 

GENERACIJA 1985. U POSETI PORODICI

       

 

Monografija o
Lazaru
Savatiću,
poklon generacije1985. porodici Savatić

PORODICA SAVATIĆ NA MATURSKOJ AKADEMIJI GENERACIJE 1985.

 

 

  ŠKOLSKA ZNAMENJA  

HIMNA ŠKOLE

Ovo je pesma o mojoj školi
Uz plavi Dunav ona je baš,
Savatić Lazar njeno je ime
Svima je uzor, a ponos naš.

Savatić Lazar njeno je ime
Svima je uzor, a ponos naš.

Septembar zove, dođite đaci
I mi smo nekad bili prvaci,
Naučili smo brojeve, slova,
E, baš je lepa ta moja škola.

Naučili smo brojeve, slova,
E, baš je lepa ta moja škola.
Prve se ljubavi najduže pamte,
drugari moji, u srcu plamte,
Sve to se pamti do kraja veka
Pa i kad budeš baka il’ deka.

Sve to se pamti do kraja veka
Pa i kad budeš baka il’ deka.

Ovo je pesma o mojoj školi
Uz plavi Dunav ona je baš,
Savatić Lazar njeno je ime
Svima je uzor, a ponos naš.

Savatić Lazar njeno je ime
Svima je uzor, a ponos naš.
 (YouTube)

Logo škole
 

Školski logo
1962-1987.
(autor: Aleksandar Đorđević)
Logo povodom obeležavanja
25. godišnjice rada škole
(autor: Vladislav Todorović - Šilja)
 


Zastava

 

 UMESTO PRILOGA

Iz istorije zemunskog školstva:

Prošlost zemunskog školstva je veoma burna, a što kazuju godine:
 

1663.

po Evliji Čelebiji, zabeleženo je postojanje jednog mektaba - muslimanske osnovne škole.

1728.

ustanovljena nemačka osnovna škola, pri samostanu monaha kapucinskog reda, na današnjem Omladinskom trgu.

1735.

u prvoj zemunskoj školi, zvanoj Nemačka škola postavljen je svetovni učitelj, umesto duhovnog lica - prvog učitelja.

1743-1760.

učitelji su u Nemačkoj školi Toma Hergeg, zatim Franjo Majer.

1745.

sagradjena je, u krugu Nikolajevske crkve (Njegoševa ulica) i počinje radom Opšta srpska osnovna škola "za poduku srpske mladeži u srpskom (ilirskom) takozvanom slavenskom čitanju i pisanju".

1755.

osniva se prva Jevrejska škola, a u kojoj se učenici poučavaju na hebrejskom jeziku.

1774.

je početak značajnih promena u školstvu. Učitelji iz Vojne granice odlaze u bečku Normalnu školu i stiču zvanja u vezi sa novim Opštim školskim redom, a čiji je autor J.I. Felberg (1724-1788), inače pisac poznate metodike (Metodenbuh). Uvedena je opšta školska obaveza i propisana stručnost učitelja.

1775.

rad zemunskih škola počinje da prati služba nadzorništva, pod nadzorom vrhovnog nadzornika, a u skaldu sa utvrđenim propisima i uputstvima.

1779.

Reorganizovana je Nemačka škola u Zemunu. Dobija viši rang, jer u sastavu ima Nižu ili Trivijalnu školu i Višu školu, sa nazivom Gradska škola.

1786.

reorganizovana Nemačka škola dobija lepu zgradu jednospratnicu, koju kasnije Gradska škola koristi sve do 1914. godine.

1745.

Ilirska dvorska deputacija za vodjenje srpskih poslova unapredjuje organizaciju i rad srpske škole. Osnivaju se tri srpska školska okruga za područja Srema, Slovenije i Hrvatske. Sedište sva tri okruga je u Osijeku i u njemu je direktor Stevan Vujanovski , fakultetski obrazovan i sa završenim Felbirgerovim tečajem u Beču . On osniva više od 110 srpskih škola, organizuje kurseve za učitelje i uvodi pedagoške novine u rad škola.

1794.

Grci i Cincari ustanovljavaju Grčki školski fond i osnivaju Grčku školu u donjem delu Zemuna.

1796.

učitelj Mihailo Vladisavljević besplatno uči decu u gornjem delu Zemuna, ondašnjem predgradju. Mitropolit S. Stratimirović odobrava otvaranje nove srpske škole, pod uslovom da je gornjovarošani izdržavaju.

1799.

učitelj Stevan Jugović počinje u gornjem delu Zemuna redovnu nasatavu u prizemnici od naboja, pokrivenoj daskama. Školu izdržava Srpska pravoslavna crkva i od 1829. plaća još jednog učitelja.

1816.

osnovano je naselje Franctal, i to od poljoprivrednika i zanatlija nemačke nacionalnosti. U njemu se pojavljuje (1820) privatna škola, koja od 1834. prerasta u Trivijalnu mešovitu školu.

1822.

radom počinje Trivijalna devojačka škola, koja kasnije dobija posebnu zgradu. Iste godine otvorene su još dve Srpske škole kod Nikolajevske i kod Bogorodične crkve. U njima su i grčka deca. Obe imaju i školsku biblioteku.

1828.

podignuta je prizemnica za Srpsku mešovitu školu u Gornjoj varoši, a godinu dana ranije u Gradskoj školi se organizuje Opetova (produžna) škola.

1840.

osnovana je Srpska ženska škola, prva škola za žensku decu Srba.

1858.

u sastavu Glavne škole otvorena je dvorazredna Niža realna škola. Kasnije prelazi u trorazrednu, pa četvororazrednu Malu realku.

1879.

Zemun dobija Veliku realku, a od 1895. i Realnu gimnaziju.

1884.

osnovana je Trgovačka škola, koja od 1911. godine postoji kao Trgovačka akademija.

1871.

počinje postepeno uvodjenje nastave na srpskohrvatskom jeziku i u školama koje nisu srpske.

1894.

radom počinje Viša devojačka škola, a 1885. Šegrtska, Drvorezbarska i Škola za pletivo košara.

1894.

otvorena je Ženska stručna škola, zatim Mađarska mešovita škola.

1918.

nastavljaju sa radom sve zatečene škole uz izvesne reorganizacije, ali sa novim planovima i programima, kao i nazivima škola. Sve do 1930. česte su promene, naročito kada je reč o spajanju pojedinih srednjih škola.

1933.

iz Beograda u Zemun preseljen je Poljoprivredni fakultet. U to vreme otvorene su Stručna škola za odrasle, Policijska škola, a nešto ranije i specijalne škole za "slabomislenu decu" i decu sa oštećenim vidom i sluhom.

1939.

otvorena je privatna muzička škola kao odeljenje Muzičke škole "Stanković" . Pojavljuju se i prve predškolske ustanove.

Posle oslobođenja (1945) zemunsko školstvo doživljava svoj pravi procvat kojim se istinski omogućava demokratizacija obrazovanja i humanizacija vaspitanja mladih.

(O.Ž. po M. Dabižiću:
Zemunske škole od 1728. do 1941. godine)


o nama || školska zgrada || pedagoška organizacija || nagrade i priznanja || radnici škole || učenici i roditelji || zašto smo prestižni
izveštaji || informacije || posteri || školska izdanja || projekti || iz školskog letopisa || međunarodna saradnja || zahvalnice zaslužnima || javne nabavke